Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Yeuconthongthai.com.vn! Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì một môi trường trực tuyến an toàn và đáng tin cậy. Dưới đây là Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

  1. Thu Thập Thông Tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, điền mẫu liên hệ, hay tham gia các hoạt động trên trang web của chúng tôi. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác liên quan.
  2. Sử Dụng Thông Tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để gửi thông báo, cập nhật và các chương trình khuyến mãi liên quan đến chúng tôi.
  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.
  4. Chia Sẻ Thông Tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các quy định pháp luật.
  5. Quyền Lực Của Bạn: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để thực hiện các quyền lực này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin ở trang “Liên Hệ.”

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết duy trì một môi trường an toàn và đáng tin cậy cho mọi người.