Chế độ Thai sản: Quyền lợi và Thủ tục hưởng

Chế độ Thai sản là một quyền lợi quan trọng mà người lao động được hưởng khi tham gia Bảo hiểm xã hội. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi và thủ tục hưởng chế độ Thai sản năm 2023.

Chế độ thai sản bảo hiểm xã hội năm 2023

1. Chế độ Thai sản là gì?

Chế độ Thai sản là quyền lợi mà người lao động, bao gồm cả nam và nữ, được hưởng trong quá trình mang thai và nuôi con nhỏ. Mục đích của chế độ này là bảo đảm, hỗ trợ thu nhập và sức khỏe cho lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ, thực hiện các biện pháp tránh thai, và cho lao động nam khi có vợ sinh con.

Để hưởng chế độ Thai sản, người lao động cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

2. Điều kiện hưởng chế độ Thai sản năm 2023

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định của Chính phủ, để được hưởng chế độ Thai sản, người lao động cần đáp ứng đồng thời cả 2 điều kiện sau:

2.1 Điều kiện về đối tượng hưởng

Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Lao động nữ mang thai.
 • Lao động nữ sinh con.
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.
 • Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
 • Người lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Điều kiện hưởng chế độ Thai sản bảo hiểm xã hội

2.2 Điều kiện về thời gian đóng BHXH

Thời gian đóng BHXH cần tuân thủ các quy định sau:

 • Đối với lao động nữ mang thai, sinh con, hoặc thực hiện biện pháp tránh thai: đóng BHXH từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
 • Đối với lao động nam có vợ sinh con: đóng BHXH từ 12 tháng trở lên và khi vợ mang thai phải nghỉ việc dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, đóng BHXH từ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

3. Thời gian hưởng chế độ Thai sản

Thời gian hưởng chế độ Thai sản được quy định chi tiết như sau:

3.1. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

 • Lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày. Trường hợp khám thai ở xa hoặc có bệnh lý hoặc thai không bình thường, được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.
 • Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ Thai sản tính theo ngày làm việc, không tính ngày nghỉ lễ, Tết, và ngày nghỉ hàng tuần.

Người lao động sẽ được hưởng chế độ Thai sản khi khám thai

3.2. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, lao động nữ được nghỉ việc để điều trị theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

 • 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi.
 • 20 ngày nếu thai từ 05 tuần đến dưới 13 tuần tuổi.
 • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần đến dưới 25 tuần tuổi.
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần trở lên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ Thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, và ngày nghỉ hàng tuần.

3.3. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con được quy định như sau:

 • Thời gian nghỉ việc tính từ 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
 • Thời gian nghỉ việc tính là thời gian đóng BHXH.
 • Thời gian nghỉ việc tính là thời gian làm nghề hoặc công việc độc hại hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên đối với người lao động làm việc trong điều kiện đó.

Ngoài ra:

 • Nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết, mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.
 • Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết, mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng.
 • Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con, cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được hưởng chế độ Thai sản theo quy định của pháp luật.

3.4. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được nghỉ việc để nuôi con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

3.5. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai, người lao động sẽ được hưởng các ngày nghỉ theo quy định:

 • 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai.
 • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

4. Mức hưởng chế độ Thai sản năm 2023

Cách tính tiền Thai sản năm 2023 được áp dụng theo công thức sau: Mức hưởng = (Mức lương 6 tháng trước khi nghỉ việc x L)

Trong đó:

 • Mức lương 6 tháng trước khi nghỉ việc: Là mức bình quân tiền lương đóng BHXH trong 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
 • L: Số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con nuôi.

Mức lương cơ sở được lấy làm căn cứ tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con. Theo quy định của Luật BHXH, mức trợ cấp một lần cho mỗi con là 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. Với trường hợp chỉ có bố tham gia BHXH, bố sẽ được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mặt khác, sau thời gian hưởng chế độ Thai sản, nếu sức khỏe chưa phục hồi trong 30 ngày đầu đi làm việc, người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 – 10 ngày. Mức trợ cấp tiền dưỡng sức sau sinh là 30% mức lương cơ sở.

Dự kiến từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên là 1.800.000 đồng. Điều này có nghĩa rằng, nếu bạn sinh con hoặc nhận con nuôi trong khoảng thời gian này, mức trợ cấp Thai sản mỗi ngày bạn nhận được sẽ là: 1.800.000 đồng x 30% = 540.000 đồng.

Ví dụ: Nếu mức lương tháng đóng BHXH của bạn là 5 triệu đồng và bạn nghỉ Thai sản trong 06 tháng, cách tính tiền Thai sản của bạn sẽ như sau: Mức tiền hưởng Thai sản = 5.000.000 x 6 = 30.000.000 VNĐ.

5. Hồ sơ hưởng chế độ Thai sản năm 2023

Để hưởng chế độ Thai sản, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Cách chuẩn bị hồ sơ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Dưới đây là danh sách hồ sơ cần chuẩn bị cho một số trường hợp phổ biến:

5.1. Hồ sơ hưởng chế độ Thai sản đối với lao động nữ sinh con

Hồ sơ gồm 5 loại giấy tờ sau đây:

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.
 • Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết hoặc bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp mẹ chết sau khi sinh con.
 • Giấy xác nhận của cơ sở y tế về tình trạng sức khỏe của người mẹ sau khi sinh con để không thể chăm sóc con.
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh.
 • Giấy xác nhận của cơ sở y tế về việc người lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai (đối với trường hợp quy định tại Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội).

5.2. Các trường hợp khác

 • Đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp điều trị ngoại trú và bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

5.3. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con

 • Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con.
 • Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.

6. Thủ tục hưởng chế độ Thai sản

Thủ tục hưởng chế độ Thai sản gồm 3 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ hưởng chế độ Thai sản

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động cần nộp hồ sơ hưởng chế độ Thai sản đúng với trường hợp của mình cho người sử dụng lao động. Trường hợp thôi việc trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi, hồ sơ sẽ được nộp và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH.

Bước 2: Người lao động chờ xét duyệt

Sau khi nộp đủ hồ sơ theo quy định, người lao động sẽ chờ để hồ sơ được xử lý. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động phải lập hồ sơ tổng hợp và nộp lên cơ quan BHXH.

Thời gian xét duyệt và giải quyết hồ sơ từ cơ quan BHXH như sau:

 • 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi.

Bước 3: Nhận chi trả từ cơ quan Bảo hiểm xã hội

Trong thời gian chờ giải quyết (tối đa 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ), người lao động sẽ nhận được thông báo chi trả từ cơ quan BHXH. Trong trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết, cơ quan sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi nhận được thông báo chi trả, người lao động sẽ nhận chi trả từ cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời gian tối đa 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Đó là tất cả những thông tin cần thiết về chế độ Thai sản năm 2023 mà chúng tôi đã chia sẻ. Chế độ Thai sản là một quyền lợi quan trọng giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn và được hỗ trợ tài chính cũng như thời gian nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe.

Avatar of Trịnh Ngọc Linh
Trịnh Ngọc Linh, tác giả đằng sau trang web Yeuconthongthai.com.vn, là người đam mê chia sẻ kiến thức sức khỏe, mẹ và con. Với trái tim yêu thương gia đình, Linh không chỉ là người viết bài mà còn là người mẹ tận tâm.

Related Posts

Mận khô và nước ép mận: Lợi ích sức khỏe và dinh dưỡng

Mận khô và nước ép mận không chỉ thơm ngon mà còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Hãy cùng khám phá…

Bắp – Một Loại Thực Phẩm Dinh Dưỡng Với Bao Nhiêu Calo

Bắp là một loại ngũ cốc nguyên hạt được ưa chuộng trong thực đơn ăn uống lành mạnh. Nó không chỉ cung cấp nhiều chất xơ, vitamin…

Thực đơn 7 ngày trong tuần cho gia đình ĐẦY ĐỦ dinh dưỡng

Thực đơn 7 ngày cho gia đình: Giữ độ dinh dưỡng trong từng bữa ăn

Nếu gia đình bạn có nhiều thành viên, việc chuẩn bị thực đơn hàng ngày có thể tốn nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, đừng…

25+ Loại Sữa Hạt Cho Bé Giúp Tăng Cân và Thông Minh

Sữa hạt cho bé là một thực phẩm dinh dưỡng cung cấp nhiều canxi và đạm, đóng vai trò tích cực trong quá trình phát triển của…

25 món ăn tăng cân cho người gầy nhanh chóng, hiệu quả và dễ làm

25 Món ăn giúp tăng cân cho người gầy nhanh chóng và hiệu quả

Bạn muốn tăng cân và cần ăn nhiều hơn số calo cần thiết hàng ngày. Tuy nhiên, việc chọn các món ăn để tăng cân một cách…

Ngao Biển – Chìa khóa cho sức khỏe của quý ông

Ngao, một loại hải sản khác còn được gọi là nghêu hay nghiêu, thuộc họ ngao (Veneridae), không chỉ là một món ăn ngon mà còn có…